Konsultointipalvelut

Konsultointipalveluidemme tavoitteina ovat asiakkaan tarpeiden mukaiset, käytännönläheiset kehitystoimet, jotka ovat toteutettavissa asiakkaan resursseilla. Konsultoinnilla on aina konkreettinen lopputulos, jonka pohjalta on hyvä lähteä suunnitellusti viemään asioita eteenpäin. Tuotteemme ovat selkeitä kokonaisuuksia, jotka sopivat oikein hyvin myös pienempiin organisaatioihin.

JOBO Arvokas työpaikka - Organisaation vahvuudet, ominaisuudet ja kehityskohteet

JOBO Loistava alku - Rekrytointi ja perehdytys organisaatiossa

JOBO Vieläkin paremmiksi - Osaamisen kehittäminen organisaatiossa

JOBO Tieto kulkemaan - Organisaation sisäinen viestintä

01

Arvokas työpaikka

  • Organisaation vahvuudet, ominaisuudet ja kehityskohteet

Organisaation aloittaessa uuden työntekijän rekrytoinnin, tulee mietittäväksi mitkä asiat niin työssä kuin organisaatiossakin ovat niitä, joilla uusi loistava työntekijä saadaan kiinnostumaan avoimesta työpaikasta. Se ei aina olekaan ihan itsestään selvää. Usein esiin nousevat samat asiat, joita muutkin uusia työntekijöitä etsivät organisaatiot listaavat, ja tällöin erottautuminen muista on haastavaa.

Entäpä jos selvitettäisiinkin suoraan nykyisiltä työntekijöiltä, mitä asioita he arvostavat nykyisessä työssään sekä työpaikassaan ja missä he näkevät kehittämisen varaa. Potentiaaliset uudet työntekijät arvostavat huomattavasti enemmän tietoa, joka tulee nykyisiltä työntekijöiltä, eikä ole vain lista johdon luettelemia asioita. Jos rehellisesti vielä kerrotaan, että kehityskohteitakin on, ja niitä tulevaisuudessa tullaan viemään parempaan suuntaa, luo se kandidaatille totuudenmukaisen ja uskottavan kuvan organisaatiosta.

Arvokas työpaikka -konsultointimme antaa hyvän pohjan rekrytoinneille. Lisäksi se on hyvä kehitysasioiden lähtökartoitus.

Tarkemmat tiedot konsultoinnin sisällöstä:

JOBO Arvokas työpaikka

Loistava alku

  • Rekrytointi ja perehdytys organisaatiossa

Rekrytointiprosessin aikana sekä perehdytysvaiheessa uusi työntekijä saa ensimmäiset vaikutelmat organisaatiosta työpaikkana. Jos potentiaalisen kandidaatin tuntemukset rekrytointivaiheessa ovat negatiiviset, on tietenkin todennäköistä, että työsuhdetta ei edes synny. Mikäli taas uusi työntekijä alkaa epäillä päätöstään perehdytysvaiheen aikana, esimerkiksi tuntemalla ettei ole tervetullut tai huomattuaan, etteivät rekrytointivaiheessa annetut tiedot vastaa todellisuutta, on riski, ettei työsuhteesta tule kovin pitkäaikaista.

Autamme teitä kehittämään rekrytointiprosessin sekä perehdyttämisen mallin, jossa niin työnhakijat kuin uudet työntekijätkin saavat kattavan ja totuudenmukaisen kuvan organisaatiostanne sekä itse työstä. Kun prosessit on suunniteltu kunnolla ja organisaatiolla on malli miten toimitaan, ei asioita tarvitse jatkossa miettiä erikseen jokaisen rekrytoinnin kohdalla.

Tarkemmat tiedot konsultoinnin sisällöstä:

JOBO Loistava alku

 

 

02
03

Vieläkin paremmiksi

  • Osaamisen kehittäminen organisaatiossa

Yksi työnhakijoita ja suorahaun kandidaatteja eniten kiinnostavista asioista uudessa työpaikassa on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Joko mahdollisuus kehittyä asiantuntijana tai edetä uralla vaativampiin tehtäviin organisaation sisällä.

Kuinka paljon teidän organisaatiossanne on mietitty työntekijöiden osaamisen kehittämistä? Joissakin työtehtävissä on tärkeää pysyä ajantasalla esim. muuttuvista lainsäädännöistä, jolloin asiaan tulee kiinnitettyä paremmin huomioita, mutta jos tällaista välttämätöntä vaatimusta ei ole, asia voi jäädä kunkin työntekijän tai yksittäisen esimiehen oman aktiivisuuden varaan.

Autamme teitä rakentamaan käytänteet, joiden avulla jokaisen työntekijän osalta tulee säännöllisesti käytyä läpi ja suunniteltua osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat. Tässä tulee huomioitua työtehtävien vaatimat lisäkoulutukset, työntekijän omat intressit oman osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta myös urakehitykseen organisaation sisällä, sekä asiaan käytettävissä oleva työaika ja resurssit. Niin ajan kuin rahankin budjetointi osaamisen kehittämiseen helpottuu myös, kun kaikki perustuu selkeään suunnitelmaan.

Tarkemmat tiedot konsultoinnin sisällöstä:

JOBO Vieläkin paremmiksi

 

 

Tieto kulkemaan

  • Organisaation sisäinen viestintä

Kysyttäessä henkilökunnalta heidän näkemystään työpaikan kehityskohteista, usein esiin nousevat ongelmat tiedonkulussa. Voi herätä myös epäilyksiä, ettei haluta olla avoimia tai kertoa asioista. Kyse ei kuitenkaan aina ole avoimuuden puutteesta vaan siitä, että sisäistä viestintää ei ole sen enempää mietitty. Saattaa olla jokin välinekin hankittuna sitä varten, mutta kun kaikenlaiset käytännöt asiaan liittyen on tekemättä ja sopimatta, niin se hyvä välinekin jää usein vähälle käytölle.

Autamme teitä kehittämään sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. Mietitään mm. vastuut, kanavat ja viestinnän säännöllisyys erilaisille asioille, unohtamatta vapaamuotoista kommunikointia, joka huomioi etätyöläisetkin.

Tarkemmat tiedot konsultoinnin sisällöstä:

JOBO Tieto kulkemaan

 

 

 

 

 

04