PALVELUMME TYÖNANTAJILLE

01

Rekrytointi

Hoidamme koko rekrytointiprojektin asiakkaan kanssa ennakkoon sovitussa aikataulussa ja sovitulla sisällöllä. Laadimme työpaikkailmoitukset, kartoitamme ja haastattelemme hakijat sekä tarkastamme suosittelijat. Soveltuvuusarvioinnit teemme aina myös tarpeen mukaan.

Osana projektia tutustumme asiakasyritykseen, sen toimintatapoihin ja organisaatiokulttuuriin, jotta osaamme löytää juuri oikean työntekijän kyseessä olevaan työhön ja yritykseen.

Suorahaku

Suorahaku on nykyisin osa lähes jokaista rekrytointia, ja sitä tehdään julkisen haun rinnalla etenkin silloin kun on odotettavissa, ettei hakijoita tule riittävästi pelkän työpaikkailmoituksen kautta. Vaihtoehtoisesti voidaan myös lähteä liikkeelle pelkällä suorahaulla. Suorahakua tehdessä käytämme hyväksi useita eri kanavia ja laajoja verkostojamme.

Suorahaku on tehokas tapa löytää osaajia lähes mihin tahansa tehtävään.

02
03

Konsultointi

Jos yritys haluaa hoitaa rekrytoinnin pääasiassa itse, mutta kokee tarvitsevansa apua jossakin rekrytointiprosessin vaiheessa, olemme valmiina hoitamaan myös yksittäisiä osia rekrytoinnista.

Autamme myös yrityksen oman rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisessä.

Soveltuvuusarvioinnit

Käytössämme ovat Aon Assesmentin online-pohjaiset arviointimenetelmät, jotka on rakennettu vankalle tutkimuksen ja psykometriikan pohjalle. Eri testien avulla voidaan arvioida kykyjä, työpersoonallisuutta sekä motivaatiota. Rekrytointitilanteessa sopiva testipaketti valitaan aina kyseessä olevan tehtävän mukaan.

Soveltuvuusarvioinnit ovat hyvä apu myös yrityksen ja henkilöstön kehittämiseen, kun esimerkiksi luodaan henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia ja halutaan antaa työntekijöille mahdollisuus hyödyntää omaa potentiaaliaan parhaalla mahdollisella tavalla.

04